onconetzuyd image

Oncologiefysiotherapie is een van de nieuwste fysiotherapiespecialismen. In juni 2012 werd oncologiefysiotherapie door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) goedgekeurd als verbijzondering binnen de fysiotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie heeft oncologiefysiotherapie al sinds 2009 als apart domein opgenomen binnen haar… Lees verder

OncoNetZuyd is een initiatief van Roel Ramaekers en Hub Dautzenberg, beiden ervaren fysiotherapeuten. Na het voltooien van de specialisatieopleiding Oncologiefysiotherapie aan de Hogeschool Zuyd, vonden zij elkaar vanuit de behoefte om oncologiefysiotherapie meer op de kaart te zetten, zodat oncologiepatiënten kunnen rekenen op de beste zorg.

Oncologiefysiotherapie is het jongste… Lees verder