onconetzuyd image

Oncologiefysiotherapie is een van de nieuwste fysiotherapiespecialismen. In juni 2012 werd oncologiefysiotherapie door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) goedgekeurd als verbijzondering binnen de fysiotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie heeft oncologiefysiotherapie al sinds 2009 als apart domein opgenomen binnen haar… Lees verder