foto oncologie fysiotherapie

Oncologiefysiotherapie is een van de nieuwste fysiotherapiespecialismen. In juni 2012 werd oncologiefysiotherapie door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) goedgekeurd als verbijzondering binnen de fysiotherapie. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie heeft oncologiefysiotherapie al sinds 2009 als apart domein opgenomen binnen haar vereniging.

Stijging aantal kankerpatiënten

De erkenning van oncologiefysiotherapie sluit aan bij de cijfers van kankergevallen in Nederland. Het aantal nieuwe gevallen van kanker blijft jaarlijks groeien. Gelukkig neemt tegelijkertijd het sterftecijfer gestaag af. Hierdoor neemt het totaal van mensen met kanker verder toe.

Chronische ziekte

Kanker wordt, door de verbeterde overlevingskansen, nu steeds vaker gezien als chronische ziekte. Een chronische ziekte waarbij fysiotherapie veel verlichting kan bieden. Er is daardoor ook extra aandacht voor de rol van de fysiotherapeut binnen de kankerzorg in Nederland. De verbijzondering van oncologiefysiotherapie draagt volgens de KNGF bij aan de verbetering van zorg aan kankerpatiënten.